Featured Articles

weight loss tips in tamil

உடல் எடையை குறைக்க உதவும் 12 குறிப்புகள் இந்த 12 உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சி குறிப்புகள் மூலம் NHS எடை இழப்பு திட்டத்தில் சிறந்த முறையில் தொடங்குங்கள் . 1. காலை உணவை தவிர்க்க வேண்டாம் காலை உணவை தவிர்ப்பது உடல் எடையை குறைக்க உதவாது. நீங்கள் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை இழக்க நேரிடலாம், மேலும் நீங்கள் பசியுடன் இருப்பதால் நாள் முழுவதும் சிற்றுண்டி சாப்பிடலாம். 2. வழக்கமான...

Joint and Muscle Pain Management: An Ayurvedic Perspective

Joint and Muscle Pain Management: An Ayurvedic's Perspective Muscle pain and joint discomfort are common in all individuals. Muscle pains could be because of overuse of the muscles or from sprains. Joint discomfort is a more severe issue. It could be an acute issue or...

You are familiar with Gudmar, We will tell you about certain Ayurvedic plants that can control sugar.

In Ayurveda, the primary focus is on staying active. Alongside this, a few of these herbs are also included in Ayurveda that can regulate your blood sugar levels. Diabetes is among the diseases that are growing at the fastest rate in the...

4 Benefits and Benefits Weight Machines

Training for strength is an essential aspect of fitness and can be achieved in many ways. If you're novice or experienced Here are a few reasons why weight machines could be an ideal choice for you. You must learn the proper format. If properly...

Buy Hemp Products in India

Overview  Hemp comes under the same species of plant as cannabis. However, hemp contains very low concentrations of tetrahydrocannabinol (THC) as compared to cannabis. This herb contains less than 0.3% of THC and this property makes it legal to be sold for...

Triple X syndrome – ટ્રિપલ એક્સ સિન્ડ્રોમ

ઝાંખી ટ્રિપલ એક્સ સિન્ડ્રોમ, જેને ટ્રાઇસોમી X અથવા 47,XXX પણ કહેવાય છે, તે એક આનુવંશિક વિકાર છે જે લગભગ 1,000 સ્ત્રીઓમાંથી 1 ને અસર કરે છે. સ્ત્રીઓમાં સામાન્ય રીતે તમામ કોષોમાં બે X રંગસૂત્રો હોય છે - દરેક માતાપિતામાંથી એક X રંગસૂત્ર. ટ્રિપલ એક્સ...

It is important to avoid these 7 mistakes in the winter season, otherwise the blood sugar level may increase

Diabetes is a dangerous health condition, which can lead to many more dangerous diseases. So this winter, avoid those mistakes that can raise your blood sugar level. Controlling your blood sugar level in winter can be a difficult task for diabetic patients. Because food...

The Most Complete Guide for CBD-related Types

What exactly is CBD? CBD is the abbreviation for Cannabidiol (CBD) It is one of over 100 substances called cannabinoids It was discovered in cannabis hemp. This compound binds receptors in the endocannabinoid system (ECS) (ECS), which is believed to play a...

Parkinson

Is Parkinson's Disease a real thing? The Parkinson's Disease is neurological system disease that impairs the ability of your body to control movements. The disease typically begins gradually...

Ayurvedic medicine to help strengthen bones

Cannabis oil (CANNAFLAM™ OIL) is among the most effective ayurvedic oils for pain in the bone that aids in strengthening joints and bones as well. In Ayurveda,...

fever meaning in hindi

fever meaning in hindi - एक व्यक्ति को बुखार होता है यदि उसके शरीर का तापमान सामान्य सीमा 98-100°F (36-37°C) से अधिक हो जाता है। यह...

Discover

Trending

Effective Pain Management in Ayurveda: Remedies for Pain Relief

Are you suffering with chronic pain? If yes, you're not the only one. Based on NCBI, the National Centre for Biotechnology Information (NCBI) around 1.5 billion sufferers...

9 Health Benefits Of Cannabis For Chronic Pain

If you suffer from chronic pain, not only are you likely to suffer from physical pain, but your mental and emotional states might also...

How can you maintain the healthy memory Strength and Mental Health of Students?

How do you ensure that your memory is healthy? Health and Power for students? The ability to comprehend things and be able to recall them...

‘Cannabis’ Could Cure Alzheimer’s, Says Expert

The use of marijuana for medical purposes is becoming a more popular topic due to its beneficial properties. The cannabis plant has been used...

Madhunashini, the wonder Ayurvedic herb to combat Diabetes

Madhunashini vati, मधुमेह का मुकाबला करने के लिए अद्भुत आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मधुमेह सबसे आम जीवनशैली रोगों में से एक है दुनिया भर में और प्रति...

Enjoying our content?

Subscribe and receive a weekly newsletter packed with awesome stories to inspire you!

Latest Articles

ayurvedic ka janak kise kaha jata hai

आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? "आयुर्वेद" शब्द का आमतौर पर अनुवाद किया जाता है जिसका अर्थ है "वह ज्ञान जो एक स्वस्थ और लंबे जीवन जीने में मदद करता है।" आयुर्वेदिक दवा क्या...

Cannabis And Mental Health: Can Cannabis Improve Bipolar Disorder, Depression And Other Mental-Related Disorders?

Cannabis is a plant that is rich in medicinal and recreational traits. It has been labeled as an illicit drug by some people while others are of the opinion that it isn't so bad. What is...

Why Do We Get Anxiety And Depression? Know Your Treatment- Ayurveda To Follow

Sometimes in life, we face certain hurdles that might feel so daunting that it could cause us to become anxious or depressed. This is often not a malicious act on the outside but instead largely...

The History Behind Cannabis and Its Medicinal Roots

Humans have a long history of using cannabis and its derivatives for the treatment of pain, nausea, and other symptoms that would not respond to more traditional medications. Dating back thousands of years, discoveries in...

Cannabis Promises To Make Your Appetite Great Again

People are using cannabis to increase their appetite and help them recover from weight loss. This blog article talks about the promises of cannabis in regards to appetite. What is Appetite loss? Appetite loss is a condition...

‘Cannabis’ Could Cure Alzheimer’s, Says Expert

The use of marijuana for medical purposes is becoming a more popular topic due to its beneficial properties. The cannabis plant has been used for centuries as a medicinal herb by indigenous cultures, and there...

9 Health Benefits Of Cannabis For Chronic Pain

If you suffer from chronic pain, not only are you likely to suffer from physical pain, but your mental and emotional states might also be affected by this constant state of discomfort. Chronic pain is...

What Is Arthritis, What Are the Symptoms and How Can Cannabis Help?

Arthritis is a serious condition that should not be taken lightly. This article explains what it is, how it feels and treats symptoms with cannabis. If you or someone you know has arthritis and is...

Home Remedies for Indigestion

This is known as Ajeerna in Ayurveda. It is a result of fasting or the consumption of food before digestion of the earlier intake of food. Untimely food habits, heavy or dry food, psychological causes like...

Sponsor

spot_img

Stars

Cannabis in India: Overview, Benefits, Uses, and much more

Cannabis medicine comes in the form of Cannabis oil, Cannabis tablets, or some other form of this plant extract. Various health experts recommend Cannabis...

Difference between Cannabis, Hemp, Marijuana, and CBD

In the wide ambit of cannabis, there are multiple names for one family of plants than you may have ever imagined. Cannabis, marijuana, hemp,...

A solution to the five issues of weather change is the glass of lukewarm water Know how it operates

The first thing you eat in the morning with an empty stomach is crucial to the overall day's energy and health. Be aware of...

Arthritis

Arthritis is one of the most common conditions that affects joints. It can lead to inflammation and pain, making you unable to walk and keep...

What is Ashwagandha?

Ashwagandha is also known as Withania Somnifera. The roots and berries of the ashwagandha plant are used to prepare several medicines. It is a...